Uitgelicht

Vormgeving zzp-impulsregeling, scholingsprogramma voor zzp’ers
in opdracht van K&C en Compenta
Voorstudie naar de basis voor een nieuwe opleiding voor kunstenaars en kunstdocenten in opdracht van K&C en Vrijdag

Docent ICC-cursus in Friesland
in opdracht van Keunstwurk

Tekstschrijver voor het Magazine ICC van het LKCA

Inventariserend onderzoek onder leerkrachten over hun positie in het schoolbestuur voor het LKCA

Productieleider bij Brandstof, het noordelijk festival cultuureducatie voor leerkrachten en cultuureducatiemakers

Projectleider van een van de projecten van We The North over cultuuronderwijs, ism zeven culturele organisaties

Ontwikkeling en oplevering van een deel van het lespakket Diploma Veilig Internet in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Projectleiding van het samenwerkingsverband  Mediavaardig, dat een lespakket mediawijsheid voor het PO heeft ontwikkeld

Advisering van het educatieproject Kompas(s) t.b.v. uitwisseling scholen in Nederland-Duitsland in opdracht van de Eems Dollard Regio (EDR)

Ontwikkeling en oplevering van een adviesrapport over de toekomst van het lesmateriaal Diploma Veilig Internet in opdracht van het DBos kernteam

Docent bij de opleiding Post HBO Cultuurbegeleider aan de HanzeHogeschool