Projecten

Projecten van Cultuurkracht!

Foto medialab 2

Projecten

 • Samenstellen van een brochure van cultureel aanbod voor het basisonderwijs in de gemeente Eemsdelta in opdracht van IVAK
 • Herziening van Dossier ICC in opdracht van LKCA
 • Schrijver van een aantal artikelen voor Magazine ICC in opdracht van LKCA
 • Ontwikkeling van diverse educatieprojecten in opdracht van het ICO waaronder een erfgoed-escaperoom voor de bovenbouw van het basisonderwijs over de middeleeuwen
 • Projectleider van deelproject We The North, Groot dromen vandaag beginnen in opdracht van Keunstwurk
 • Ontwikkeling en oplevering van het projectplan ‘Cultuur in het VO in Friesland’, in opdracht van Keunstwurk, i.s.m. Emiel Copini
 • Ontwikkeling en oplevering van een deel van het lespakket Diploma Veilig Internet in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek
 • Ontwikkeling van een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid in opdracht van IVAK
 • Projectleiding van het samenwerkingsverband Mediavaardig, dat een lespakket mediawijsheid voor het PO heeft ontwikkeld
 • Ontwikkeling van lesmateriaal rondom programmeren met jonge kinderen in opdracht van Codevaardig

Advies

 • Adviesrapport over de haalbaarheid van een toekomstig scholingsprogramma voor kunstenaars in opdracht van K&C en Vrijdag
 • Advisering van het educatieproject Kompas(s) t.b.v. uitwisseling scholen in Nederland-Duitsland in opdracht van de Eems Dollard Regio (EDR)
 • Advisering van het primair onderwijs rondom CMK Drenthe in opdracht van het ICO in Assen
 • Advisering van het primair onderwijs, scholen en besturen in Friesland in opdracht van KEK (Kultueredukaasje mei kwaliteit, CMK) en de ontwikkeling en uitvoering van trainingen voor leerkrachten
 • Ontwikkeling en oplevering van een adviesrapport over de toekomst van het lesmateriaal Diploma Veilig Internet in opdracht van het DBos kernteam

Opleiding

 • Procesbegeleider bij de ontwikkeling en de uitvoering van een aantal trainingsweken voor ZZP-ers werkzaam in kunsteducatie in opdracht van Compenta
 • Organisator van Brandstof, symposium voor cultuureducatie voor Drenthe en Groningen incl. het maken van een podcast in opdracht van Compenta en in samenwerking met Jeffrey Deelman
 • Procesbegeleider van het opleidingstraject voor Productmanagers bij Biblionet Drenthe (intern)
 • Docentschap aan de opleiding Post HBO Cultuurbegeleider aan de HanzeHogeschool; betrokken bij de gehele opleiding maar specifiek bij de colleges verandermanagement en onderzoeksbegeleider bij de Meesterproef
 • Assessor bij afstudeeronderzoeken van de Master Kunsteducatie in opdracht van de HanzeHogeschool
 • Workshopleiding over alle onderdelen van Mediavaardig voor bibliotheken en scholen, onder meer het spel voor schoolteams: #Mediawijsheidvoordeklas!
 • Ontwikkeling en uitvoering van trainingen voor het onderwijs op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling, ontwerp en uitvoering van cultuuronderwijs in Friesland en Drenthe in opdracht van diverse organisaties

mediavaardig_koffertje_mediawijsheid_docentenspel