Uitgelicht

Tekstschrijver voor het magazine ICC van het LKCA, oplevering 2021

Inventariserend onderzoek onder ICC-ers over hun positie in het schoolbestuur voor het LKCA

Adviseur bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma Kultueredukaasje En Kwaliteit in Friesland

Projectleider van een van de projecten van We The North over cultuuronderwijs, ism zeven culturele organisaties

Ontwikkeling en oplevering van een deel van het lespakket Diploma Veilig Internet in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek

Projectleiding van het samenwerkingsverband Mediavaardig, dat een lespakket mediawijsheid voor het PO heeft ontwikkeld

Advisering van het educatieproject Kompas(s) t.b.v. uitwisseling scholen in Nederland-Duitsland in opdracht van de Eems Dollard Regio (EDR)

Ontwikkeling en oplevering van een adviesrapport over de toekomst van het lesmateriaal Diploma Veilig Internet in opdracht van het DBos kernteam

Docent bij de opleiding Post HBO Cultuurbegeleider aan de HanzeHogeschool